پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

دستنبدی که میزان اضطراب را مشخص می کند

شرکت فيليپس، ساخت دستگاهی را مطرح کرده است که می تواند میزان استرس افراد را در زمان انجام کار های مختلف تعیین کند.

این دستگاه که به مجموعه Rationalizer نام گرفته شامل يک دستبند به نام EmoBracelet و يک کاسه به نام Emobowl است. کاربر دستبند آن را به مچ دست خود می بندد. این دستبند با پردازش نبض مچ دست اطلاعاتی را به صورت بی سيم به کاسه ای که جداره آن با چراغ های کوچک LED پوشيده شده است ارسال می کند.

اگر ميزان استرس و اضطراب شخص زیاد باشد، نور داخل کاسه در اثر روشن شدن چراغ هایش قرمز می شود. در اين لحظه فرد متوجه می شود که بايستی قدری استراحت کند و یا ليوان آب سردی بنوشد.

طرح این محصول در حال بررسی است. اما ساخت آن از شرکتی مانند فیلیپس چندان بعید نيست.
 

هیچ نظری موجود نیست: